ሰላም | Hello there 👋🏾

I'm Beamlak and welcome to my site.

<aside> 📍 Toronto, CA

</aside>


My work

About Me

<aside> 💡 Click on the links above to see what I'm working on!

</aside>


Connect With Me / Socials

Feel free to hit me up.

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/9e96bc2d-9779-4af0-975a-5bfb5be3238f/instagram_(2).png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/9e96bc2d-9779-4af0-975a-5bfb5be3238f/instagram_(2).png" width="40px" /> Instagram

</aside>

<aside> <img src="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/a291fef4-e81c-4d0a-843d-70546499eaed/68796343-bb0a-4f27-8867-b9cec3468b85/icons8-x-100.png" alt="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/a291fef4-e81c-4d0a-843d-70546499eaed/68796343-bb0a-4f27-8867-b9cec3468b85/icons8-x-100.png" width="40px" /> Twitter

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/dc9af90d-2523-458a-8f58-d72037197c14/linkedin.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/dc9af90d-2523-458a-8f58-d72037197c14/linkedin.png" width="40px" /> LinkedIn

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/31089217-a1c7-41a4-a64c-d0cc711e9d9b/mail.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/31089217-a1c7-41a4-a64c-d0cc711e9d9b/mail.png" width="40px" /> Email

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/43a26060-8143-4592-b8a7-0a58fe04130b/instagram_(2).png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/43a26060-8143-4592-b8a7-0a58fe04130b/instagram_(2).png" width="40px" /> BTzero Studios

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/472e0def-7835-4af2-859c-1c59be7d0b5e/youtube_(1).png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/472e0def-7835-4af2-859c-1c59be7d0b5e/youtube_(1).png" width="40px" /> Latest video

</aside>


Blog

Chosen Shots

Projects


Latest

Powered by Fruition